Echtscheiding is een moeilijk genoeg proces, en er zijn verschillende belangrijke afspraken die gemaakt moeten worden. Het emotionele aspect kan soms ook in de weg zitten! Hoe behoud je je huis na een scheiding? Wie krijgt het recht op welke kamer of hoe lang moet iemand al in zijn nieuwe woning wonen voordat hij volledig op kosten van iemand anders verhuist? Sorry als dit somber klinkt, maar het is vaak nodig als mensen met een eigen huis door een ongelukkige periode in de advocatuur gaan (of allebei).

In de woning blijven wonen

U wilt dat uw kinderen in hun eigen huis opgroeien. U kunt afspraken maken met de andere ouder over het blijven wonen in een woning. En het is belangrijk dat beide partijen het hierover eens zijn, zodat er in de toekomst geen problemen tussen hen ontstaan over de voogdij of gezamenlijke voogdij over een betrokken kind. Als u hem/haar ook volledig uitkoopt (bijvoorbeeld door contant te betalen), dan raden wij u aan een onafhankelijke taxateur de waarde te laten taxeren voordat u iets ondertekent. Het feit dat dingen niet kloppen, betekent niet dat er niets anders is gebeurd!

U kunt ook afspreken dat u geen taxatie doet, maar de laatste WOZ-waarde neemt. Corrigeer zo nodig met marktontwikkelingen wat er bijvoorbeeld mis is en verdeel huis naar behoefte om eerlijk te zijn. Als het er op aan komt wie de helft krijgt van iets van € 50K nadat alle schulden zijn afbetaald op twee huizen die elk op 200k worden getaxeerd (plus hypotheek).

Nieuwe hypotheek

Als u de eigen woning overneemt, is het belangrijk dat er een nieuwe hypotheek wordt geregeld. Het kan zijn dat de vorige niet meer op naam van je ex-partner staat en dus moet worden bijgewerkt of opgespoord voordat er ook met deze woning iets kan gebeuren. Wanneer u zelf dergelijke schulden aangaat, is er meestal maar één hypotheek voor beide eigendommen. Wat meer kosten met zich meebrengt, maar ook meer zekerheid biedt als er tijdens de eigendomsperiode iets mis zou gaan (d.w.z. dat de kredietinstelling om een onderpand vraagt).

De recente hypotheekregels hebben het moeilijker gemaakt om uw eigen huis te financieren. Dit is de reden waarom huiseigenaren meestal hun huis verkopen en naar een nieuw huis verhuizen, dus eerst moet worden geanalyseerd welke persoon deze financiële last eventueel voor ons kan dragen.

Woning verlaten

Wanneer u de woning verlaat, is uw partner verplicht de eventuele winst uit de verkoop van de woning af te kopen. Als dit niet gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor beide partijen: Uw ex-partner zou de helft van zijn geld vast hebben zitten aan maandelijkse hypotheekbetalingen als er ooit iets verkocht zou worden. Terwijl JIJ nog steeds aansprakelijk bent totdat alles is afgewikkeld en alle schulden zijn afbetaald. Ook al bezit je nu misschien een ander huis!

Als jullie niet tot een overeenkomst kunnen komen, is bemiddeling misschien de beste optie. Dit zal ons beiden (of één persoon) toegang geven tot het huis onder toezicht, zodat we afzonderlijk afspraken kunnen maken over het onderhoud en de kosten, zonder banken of andere derden te betrekken in onze geschillen over eigendom!

Woning verkopen

Het is vaak moeilijk om een hypotheek te krijgen voor één van uw inkomens. De nieuwe regelgeving betekent dat je twee salarissen nodig hebt om de bank of geldschieter het vertrouwen te geven dat je je de maandelijkse betalingen kunt veroorloven. En daarbij eventuele schulden kunt afbetalen voordat je verkoopt bij een scheiding, wat betekent dat ze ook eerst de opbrengsten zullen gebruiken!

De ex-partner krijgt een percentage van het overgebleven geld, en jullie hebben beiden de helft te verdelen. Als een van beide partijen schulden heeft die niet betaald zijn, dan zijn zij verantwoordelijk – maar ik weet niet zeker wat de bank met deze verantwoordelijkheid zou kunnen doen in termen van verdeling tussen jullie (of andere factoren).

Nationale Hypotheek Garantie

Het is belangrijk te weten dat de NHG eventuele tekorten kan dekken die tijdens een verkoop ontstaan. Het is ook mogelijk dat zij helpen deze schulden in de toekomst op u te verhalen indien nodig, dus het is het beste niet te bellen zodra er iets mis gaat. Zorg ervoor voordat u naar uw laatste redmiddel optie springt!

Afspraken maken lukt niet

Wanneer u door een echtscheiding gaat, kan het moeilijk zijn om te weten wie wat krijgt en waar dingen naartoe moeten. Uw advocaat kan u vertellen dat de verdeling van de goederen op dit moment in de lucht hangt; maar- soms is vrede niet altijd een optie als er kinderen of alimentatiebetalingen in het spel zijn! Bespreek deze beslissing zo nodig met uw bank voordat u iets definitiefs beslist. Anders zouden zij geen leningen kunnen goedkeuren voor de restschuld die een van beide partijen na de verkoop enz. nog heeft (ook al heeft meestal maar één persoon voldoende krediet).

Mediation

Als u en uw echtgenoot geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van eigendommen, schulden of andere kwesties in een echtscheiding zonder bemiddeling, kan het het overwegen waard zijn. Een bemiddelaar kiest geen partij, dus er is geen risico dat hij/zij de ene partij beïnvloedt ten opzichte van de andere partij als deze later achter zijn/haar vooringenomenheid komt! Het doel is voor beide betrokkenen met hun eigen afzonderlijke kant van de dingen. Onderhandelen tot elk schroot in aanmerking genomen hoeveel alles echt betekent gaat in de richting van het bereiken van eerlijke voorwaarden tussen iedereen die is gekwetst tijdens dit proces al genoeg zo goed.

De rechter zal dan beslissen wie het huis krijgt. Gewoonlijk kijkt men naar uw financiële situatie en als dat geen optie is voor u beiden wordt de beslissing meestal genomen zodat de ene persoon het huis kan kopen. Terwijl de andere het zijne verkoopt met enkel de medewerking van de ander in de meeste situaties dezer dagen. Aangezien het tegenwoordig onmogelijk is om een hypotheek te krijgen met slechts één inkomen alleen tenzij er kinderen of andere afhankelijke personen bij betrokken zijn.

Huwelijkse voorwaarden

U bent misschien getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld, als uw partner het onroerend goed al had gekocht voordat u trouwde en het op zijn naam stond toen dit plaatsvond (zeldzaam). U kunt dan wettelijk gebonden zijn met hen door middel van het ondertekenen van een ook. Maar er zijn enkele gevallen waarin mensen niet akkoord gaan met alle voorwaarden in deze contracten die kunnen leiden tot een van beide partijen ongelukkig zijn na terugkeer van de herfinanciering of de verkoop in zijn geheel.

Huwelijkse voorwaarden zijn niet altijd perfect, dus er wordt vaak opnieuw over onderhandeld als we ons realiseren dat er iets niet helemaal goed was tijdens onze eerste lezing; soms veranderen dingen zelfs drastischer dan verwacht!