Er zijn speciale regels voor het opzeggen van een huurcontract. De huurder heeft de toestemming van de verhuurder nodig om te vertrekken en die toestemming kan op twee manieren worden gegeven: met een opzeggingstermijn van een maand of door alle sleutels in te leveren, maar alleen na een ruime waarschuwing vooraf zodat u niet wordt geconfronteerd met een ontruimingsvergoeding!

Het contract tussen huurders en verhuurders bevat ook opzeggingsclausules voor beide partijen: onder bepaalde omstandigheden kan een van beide partijen besluiten dat de tijd die op deze locatie is doorgebracht genoeg is geweest; terwijl andere kunnen betekenen dat je verder moet gaan voordat er iets misgaat.

In deze 3 situaties kun je je huurcontract opzeggen

Er zijn eigenlijk drie situaties waarin de huurovereenkomst kan worden beëindigd. Het is ofwel door wederzijdse instemming, beëindiging op verzoek van de huurder of verhuurder goedkeuring-de regels voor elk geval verschillen en het is belangrijk om uw rechten te kennen als huurder alvorens te ondertekenen op een stippellijn!

Opzegtermijn

Wanneer u zelf de huur van uw huis wilt opzeggen, doe dat dan altijd schriftelijk. Er is een opzegtermijn die minstens 1 maand lang moet zijn en 3 maanden als er maandelijks of per kwartaal betaald wordt. De meeste overeenkomsten hebben ook een opzegtermijn voor beide – hetzelfde geldt voor elke keer op tijd betalen!

Vaste Periode

Er zijn twee soorten van verhuur: een woning die tijdelijk kan worden gehuurd zonder dat de termijn wordt vastgesteld en voor degenen die moeten huren met een soort van schema, een optie is beschikbaar. Bij het bekijken van woningen van woningcorporaties zult u merken dat ze een verschillend beleid hebben met betrekking tot hoe lang mensen op een plek blijven voordat ze verder gaan – dit betekent dat maandelijks opzeggen niet altijd een optie is!

Er is geen perfect antwoord bij de keuze tussen deze keuzes, omdat het echt afhangt wat het meest geschikt is voor elke individuele omstandigheid, maar als ik mijn voorkeur had?

Het kan ook gebeuren dat er een project is. Het huis wordt bijvoorbeeld voor een jaar verhuurd en daarna gesloopt. In dat geval kunt u een huurovereenkomst krijgen met een vaste looptijd tot wederopzegging, al dan niet met instemming van de verhuurder, afhankelijk van de omstandigheden

De huur eindigt pas op het moment dat uw huurcontract afloopt, maar het is mogelijk om het schriftelijk voortijdig te beëindigen.

Officieel opzeggen

Het opzeggen van de huur is een ernstige beslissing die niet lichtvaardig mag worden genomen. Zorg ervoor dat u uw persoonlijke gegevens noteert, het adres dat u wilt vrijgeven van dit contract en wanneer het zal eindigen voor beide betrokken partijen. Zodat er later geen onduidelijkheden zijn als het aangetekend wordt verzonden, wat ontvangst garandeert (en zorgt voor tijdige levering).

Het versturen van een brief vóór de datum van opzegging geeft u gemoedsrust. Ook weet u zeker dat uw opzegging op tijd is ontvangen en vergeet niet te noteren wanneer deze binnenkomt!

Huurbescherming

Als je een huis huurt, worden niet alleen de sloten vervangen en dat soort dingen voor je eigen gemak geregeld, maar is er ook altijd bescherming aanwezig. Dit betekent dat als ze me om de een of andere reden uit huis willen zetten, dat niet zal gebeuren-ik heb rechten! Dat gezegd hebbende, moet zowat elke huurder ook zijn verplichtingen nakomen, zodat we beschermd zijn tegen eventuele gerechtelijke stappen van een van beide partijen. Mocht mijn huisbaas besluiten dat hij weg wil voordat zijn contract is afgelopen? Makkelijk zat…de rechtbank zal in actie komen met regels over wat er eerst moet gebeuren – in principe alles waar geld (of gebrek daaraan) mee gemoeid is.

Wanneer kan de verhuurder een contract opzeggen?

Uw huisbaas heeft het recht om u uit te zetten wegens niet-betaling van huur, maar het is belangrijk dat zij dit op de juiste manier doen. Huurders kunnen ook een contract opzeggen als zij dringend ruimte nodig hebben om hun eigen gebruik of familieleden die in het kader van deze overeenkomst bij hen in een appartement komen wonen, te huisvesten. Bijvoorbeeld als zij gaan trouwen en kinderen krijgen!

Géén huurbescherming

Als huurder kun je niet altijd een beroep doen op huurbescherming. Er zijn uitzonderingen waarbij de wet huurders dit recht op zekerheid tegen uitzetting niet biedt, omdat het te duur en te moeilijk zou zijn voor verhuurders die hun panden snel willen verlaten als er geen waarde meer op staat; dit zijn onder andere woonboten, winkels (inclusief kinderdagverblijven), vakantiehuizen of verpleeghuizen die door particuliere eigenaren worden verhuurd en banken die failliete boedels opkopen – controleer dus goed waar je potentiële woning in al deze categorieën past voordat je jezelf vastlegt!

Als u niet oppast, kunt u zonder woning komen te zitten. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, maar er zijn momenten waarop het gemakkelijk is om het risico op dakloosheid te vermijden door deze tips op te volgen

-Onderhuur je huis niet, tenzij toegestaan in overleg met de huisbaas of huurder; anders zouden ze vroegtijdig kunnen sluiten omdat iemand anders in hun huis woonde terwijl zij weg waren!

Opzegging met goedkeuring van beide partijen

De verhuurder kan besluiten het contract voortijdig te beëindigen door een opzeggingsbrief te sturen. In deze brief geven ze een verklaring en stellen ze voor wanneer het zal gebeuren, zodat je niet in de steek wordt gelaten met nergens anders heen te kunnen of geld uit je zak te krijgen!

Als huurder heb je het recht om binnen de 6 weken bezwaar te maken tegen de voorgestelde beëindiging. Zorg ervoor dat uw schriftelijke reactie doordacht is en duidelijk aangeeft waarom deze huurovereenkomst voor geen van beide partijen op een slechte manier mag eindigen; als het wordt afgewezen, zal er een gerechtelijke procedure volgen, tenzij beide partijen ook in onderling overleg tot overeenstemming komen!